Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan van Hide & Bark.com handelend onder BTW-nummer NL189644965B02, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68492618 (en verder te noemen Hide & Bark.com).

Als u bij Hide & Bark.com artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verpakking- en verzendkosten worden apart weergegeven. De prijzen van artikelen die op de www.hideandbark.com staan vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze Voorwaarden, dan zal Hide & Bark.com deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de koper en Hide & Bark.com is het Nederlands Recht van toepassing.

Bestelling

Na bestelling ontvangt de koper direct van Hide & Bark.com een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelling en de totale kosten. Hide & Bark.com doet haar uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden; het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is.

In dit geval neemt Hide & Bark.com zo spoedig mogelijk contact met de koper op. Hide & Bark.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen, om Hide & Bark.com motiverende redenen, te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien Hide & Bark.com een bestelling niet accepteert dan zal Hide & Bark.com dit onder vermelding van reden vertellen aan de koper.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voorafgaand aan de levering, zonder recht op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Betaling kan geschieden via iDeal en PayPal. Via Paypal kunt u ook met uw creditcard betalen. De koper geeft Hide & Bark.com toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door koper gekozen betalingswijze.

Zodra het verschuldigde orderbedrag door Hide & Bark.com is ontvangen via iDeal, PayPal of een andere betaalwijze dan levert Hide & Bark.com de bestelling. Bij betaling via overschrijving dient de betaling binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan. Anders behoudt Hide & Bark.com zich het recht voor om de artikelen na deze termijn weer vrij te geven voor verkoop.

Verzending

In principe worden bestellingen na ontvangst van betaling (bij een overboeking kan tussen de afboeking van de rekening van de koper en de bijboeking op de rekening van Hide & Bark.com enkele werkdagen verschil zitten) binnen 24 uur (2 werkdagen) verzonden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Uiteraard zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen mocht een artikel onverhoopt niet leverbaar zijn. Het verzenden van de artikelen gebeurt via PostNL. Om te voorkomen dat uw bestelling door PostNL niet wordt afgeleverd in geval u niet aanwezig bent bij aanbieding wordt het door u bestelde product als “brievenbuspost” aangeleverd. Bij meerdere artikelen kan uitgeweken worden naar “pakketpost”, eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld in het bestelproces.

Garantie en reclamaties

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan de koper zijn verwachtingen voldoen, dan dient te koper binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel contact op te nemen met Hide & Bark.com via email: info@hideandbark.com onder vermelding van de klacht.

Hide & Bark.com zal het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen op te lossen, doch binnen uiterlijk 30 dagen. Om de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, wordt koper verzocht de aanwijzingen van Hide & Bark.com strikt op te volgen. Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Hide & Bark.com de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt is. Het artikel dient in de originele, onbeschadigde verpakking te zitten. De verzendkosten voor het retourneren zijn in eerste instantie altijd voor de koper. De koper dient het pakket voldoende te frankeren. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde pakketten of pakketten onder rembours worden niet door Hide & Bark.com in ontvangst genomen. Indien uw klacht gegrond wordt verklaard zullen wij de portokosten aan u crediteren. De koper is zelf verantwoordelijk voor de wijze van verzending en voor het risico van het pakket totdat deze door Hide & Bark.com in ontvangst is genomen.

Annuleren

Elke bestelling mag geannuleerd worden zonder kosten binnen 24 uur nadat de koper de bestelling heeft geplaatst. Bij annulering verzoeken wij koper vriendelijk om een e-mail te zenden naar info@hideandbark.com

Hide & Bark.com zal de annulering bevestigen per e-mail. Indien de koper de bestelling al heeft betaald dan zal Hide & Bark.com het bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 werkdagen, op de rekening van de koper terugstorten. Indien koper niet binnen 24 uur na bevestiging van de bestelling of binnen de wettelijke termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling heeft geannuleerd dan kan de koper niet meer reclameren en is de koper wettelijk tot aankoop overgegaan met de daarbij horende betalingsverplichting.

Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Het is mogelijk dat Hide & Bark.com de NAW- en/of e-mailgegevens gebruikt voor reclamedoeleinden van Hide & Bark.com. Heeft de koper hier bezwaar tegen dan kan de koper dit kenbaar maken via e-mail: info@hideandbark.com

Aansprakelijkheid

Hide & Bark.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Hide & Bark.com verkochte artikelen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site. Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Hide & Bark.com, dan wel tussen Hide & Bark.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Hide & Bark.com, is Hide & Bark.com niet aansprakelijk.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hide & Bark.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Hide & Bark.com gehouden is tot enige schadevergoeding.

Intellectueel eigendom

Alle ontwerpen, in welke fase dan ook, blijven intellectueel eigendom van Hide & Bark.com. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Hide & Bark.com geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Hide & Bark.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestane, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Hide & Bark.com deze voorwaarden soepel toepast.

Toepasselijk recht

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Hide & Bark.com. Alle rechten voorbehouden. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele klachten verzoekt Hide & Bark.com hiervan onmiddellijk melding te maken. Ernstige klachten dienen per email info@hideandbark.com ingediend te worden. Klachten worden door de interne klachtencommissie behandeld.

Tenslotte

Plaatsen van een bestelling betekent dat koper akkoord gaat met deze voorwaarden. Hide & Bark.com doet haar uiterste best om de informatie zo accuraat mogelijk weer te geen maar kan incidentele fouten in beschrijvingen of prijzen helaas niet uitsluiten. Mochten er onverhoopt fouten voorkomen dan behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren. Tevens geldt dit recht voor de kopende partij.

Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@hideandbark.com

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Hieronder vermelden we de uitzonderingen op het herroepingsrecht.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneer baar.
  • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
  • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  • Die snel kunnen bederven of verouderen.
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  • Voor losse kranten en tijdschriften.
  • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Identiteit ondernemer

Hide & Bark.com
Indigo 14
4142 RG Leerdam
E-mail: info@hideandbark.com
Telefoon: +31 (0)6 22 24 76 36
KvK nummer: 68492618
BTW nummer: NL189644965B02

Het formulier voor herroeping kunt u hier downloaden, deze kunt u ondertekend en ingescand per mail of via de bovenstaande adresgegevens aan ons opsturen, waarna wij uw retourmelding in behandeling zullen nemen.